Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Dijk over de problemen bij de commerciële ggz-instelling Mindler in Zweden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Dijk over deproblemen bij de commerciële ggz-instelling Mindler in Zweden

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Schriftelijke vragen

De problemen bij de commerciële ggz-instelling Mindler in Zweden

Indiener J.P. Dijk, Tweede Kamerlid