Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over de levering van JSF-onderdelen aan Israël

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • Mede ondertekenaar
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De levering van JSF-onderdelen aan Israël

Indiener J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid