Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Bikker over het artikel 'Commerciële buitenlandse route voor donorzaad voorziet meer dan helft van wensmoeders'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Bikker over het artikel 'Commerciële buitenlandse route voor donorzaad voorziet meer dan helft van wensmoeders'

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

Het artikel 'Commerciële buitenlandse route voor donorzaad voorziet meer dan helft van wensmoeders'

Indiener M.H. Bikker, Tweede Kamerlid