Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid De Hoop over het bericht ‘Overleg over Eurostar vastgelopen, grote kans dat trein naar Londen stilvalt’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Overleg over Eurostar vastgelopen, grote kans dat trein naar Londen stilvalt’

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid