Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Sneller, Michon-Derkzen en Kuik over agressie en geweld tegen beroepsgroepen met een publieke functie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op ragen van de leden Sneller, Michon-Derkzen, Kuik, Mutluer en Temmink over agressie en geweld tegen beroepsgroepen met een publieke functie

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

Agressie en geweld tegen beroepsgroepen met een publieke functie

Indiener J.C. Sneller, Tweede Kamerlid