Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over het opnieuw verlengen van de gedoogperiode voor de garnalenvisserij op de Waddenzee en de Noordzeekustzone

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het opnieuw verlengen van de gedoogperiode voor de garnalenvisserij op de Waddenzee en de Noordzeekust zone

Indiener Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Schriftelijke vragen

Het opnieuw verlengen van de gedoogperiode voor de garnalenvisserij op de Waddenzee en de Noordzeekust zone

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid