Schriftelijke vragen : Inzage door geadopteerden in hun eigen adoptiedossier

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Ellian en Van Nispen over inzage door geadopteerden in hun eigen adoptiedossier

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Ellian en Van Nispen over inzage door geadopteerden in hun eigen adoptiedossier

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming