Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Vedder over het bericht ‘In november geen schoolfruit meer’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Vedder over het bericht ‘In november geen schoolfruit meer’

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Schriftelijke vragen

Het bericht 'In november geen schoolfruit meer'

Indiener E.C. Vedder, Tweede Kamerlid