Schriftelijke vragen : Het bericht 'In november geen schoolfruit meer'

Download

Indieners

  • Gericht aan
    P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Indiener
    Eline Vedder, Kamerlid CDA

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Vedder over het bericht ‘In november geen schoolfruit meer’

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Vedder over het bericht ‘In november geen schoolfruit meer’

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit