Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van Raan en Akerboom over begrenzing natuurvergunning Schiphol

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof
  • Mede ondertekenaar
    M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Akerboom en Van Raan over de begrenzing natuurvergunning Schiphol

Indiener Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Schriftelijke vragen

Begrenzing Natuurvergunning Schiphol

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid