Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Mohandis over dehandhaving van het online verkoopverbod op vapes

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Mohandis over de handhaving van het online verkoopverbod op vapes

Indiener M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

De handhaving van het online verkoopverbod op vapes

Indiener M. Mohandis, Tweede Kamerlid