Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Grinwis en Van der Graaf over het bericht 'Plotseling tekort van 126 miljoen voor tolvrije tunnel: ‘We kunnen in 2030 toch niet weer poortjes neerzetten?'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede namens
    M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Grinwis en Van der Graaf over het bericht 'Plotseling tekort van 126 miljoen voor tolvrije tunnel: ‘We kunnen in 2030 toch niet weer poortjes neerzetten?'

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Schriftelijke vragen

Het bericht 'Plotseling tekort van 126 miljoen voor tolvrije tunnel: ‘We kunnen in 2030 toch niet weer poortjes neerzetten?'

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid