Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Bromet over het artikel 'US agency refuses to examine toxicity of 'inactive' pesticide chemicals to crops'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Mede namens
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Bromet over het artikel 'US agency refuses to examine toxicity of «inactive» pesticide chemicals to crops'

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Schriftelijke vragen

Het artikel ‘US agency refuses to examine toxicity of ‘inactive’ pesticide chemicals to crops’

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid