Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Dassen over het bericht ‘Tata, Dow en Shell riskeren rechtszaken met giflozingen’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Dassen over het bericht ‘Tata, Dow en Shell riskeren rechtszaken met giflozingen’

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Tata, Dow en Shell riskeren rechtszaken met giflozingen’

Indiener L.A.J.M. Dassen, Tweede Kamerlid