Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van Kent en Kathmann over de recente faillissementen in de winkelstraat

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat
  • Mede namens
    C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede namens
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van Kent en Kathman over de recente faillissementen in de winkelstraat

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Mondelinge vragen

Onbeantwoorde schriftelijke vragen inzake de recente faillissementen in de winkelstraat (2023Z16934)

Indiener B. van Kent, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

De recente faillissementen in de winkelstraat

Indiener B. van Kent, Tweede Kamerlid