Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het Witboek zwembaden voor gemeenten van de FNV

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over het Witboek zwembaden voor gemeenten van de FNV

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Schriftelijke vragen

Het Witboek zwembaden voor gemeenten van de FNV

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid