Schriftelijke vragen : De voorgenomen wijziging in het asbestcertificatiestelsel

Download

Indieners

  • Gericht aan
    C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Indiener
    M.F. Strolenberg, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Strolenberg over de voorgenomen wijziging in het asbestcertificatiestelsel

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid