Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Palland en Inge van Dijk over het bericht “UWV vordert tienduizenden euro’s aan toeslagen terug van nietsvermoedende arbeidsongeschikten”

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Palland en Inge van Dijk over het bericht ‘UWV vordert tienduizenden euro’s aan toeslagen terug vannietsvermoedende arbeidsongeschikten’

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘UWV vordert tienduizenden euro’s aan toeslagen terug van nietsvermoedende arbeidsongeschikten’.

Indiener H.M. Palland, Tweede Kamerlid