Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Hagen over de berichtgeving 'Hoogoplopend conflict op Drachtster Lyceum: onderwijs- en arbeidsinspectie starten onderzoek. 'MR-mes in onze rug niet verdiend'' en 'Dream School-directeur Eric van ’t Zelfde in hoogoplopend conflict met MR van Drachtster Lyceum'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L.J. Paul, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Hagen over de berichtgeving‘Hoogoplopend conflict op Drachtster Lyceum: onderwijs- enarbeidsinspectie starten onderzoek. 'MR-mes in onze rug niet verdiend’’en ‘Dream School-directeur Eric van ’t Zelfde in hoogoplopend conflictmet MR van Drachtster Lyceum’

Indiener M.L.J. Paul, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Schriftelijke vragen

De berichtgeving ‘'Hoogoplopend conflict op Drachtster Lyceum: onderwijs- en arbeidsinspectie starten onderzoek. 'MR-mes in onze rug niet verdiend’' en ‘'Dream School-directeur Eric van ’t Zelfde in hoogoplopend conflict met MR van Drachtster Lyceum’'

Indiener K.B. Hagen, Tweede Kamerlid