Schriftelijke vragen : Het onderzoek Oxfam 'From Development to Detterence'

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Koekkoek, Podt, Thijssen en Ceder over het onderzoek Oxfam “From Development to Deterrence”

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording op vragen van de leden Koekkoek, Podt, Thijssen en Ceder over het onderzoek Oxfam “From Development to Detterence”

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking