Schriftelijke vragen : Het nieuws dat Sociaal Raadslieden moeten stoppen met hun werk waardoor een belangrijke toegang tot het recht voor mensen wegvalt

Download

Indieners

  • Gericht aan
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming
  • Indiener
    Michiel van Nispen, Kamerlid SP

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het nieuws dat Sociaal Raadslieden moeten stoppen met hun werk waardoor een belangrijke toegang tot het recht voor mensen wegvalt

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming