Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Agema over het bericht dat zorg in de stervensfase nog altijd niet goed geregeld is

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht dat zorg in de stervensfase nog altijd niet goed geregeld is.

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid