Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de situatie met betrekking tot de vermoorde snackbareigenaar

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming
  • Mede namens
    C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over de situatie m.b.t. een vermoorde snackbareigenaar

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

De situatie m.b.t. een vermoorde snackbareigenaar

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid