Schriftelijke vragen : Het bericht dat AI-sites teksten van nieuwsmedia gebruiken, zonder daar bronvermelding aan toe te voegen

Download

Indieners

 • Gericht aan
  A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Gericht aan
  F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming
 • Indiener
  S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  H. Dekker-Abdulaziz, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  H. Kat, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Sjoerdsma, Kat en Dekker-Abdulaziz over het bericht dat AI-sites teksten van nieuwsmedia gebruiken zonder daar bronvermelding aan toe tevoegen

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Sjoerdsma, Kat en Dekker-Abdulaziz over het bericht dat AI-sites teksten van nieuwsmedia gebruiken, zonder daar bronvermelding aan toe te voegen

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming