Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Boswijk, Hammelburg en Van der Lee over het bericht dat het moederbedrijf van Douwe Egberts en Pickwick, JDE Peet's, weigert om zich terug te trekken uit Rusland

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • Mede ondertekenaar
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Boswijk, Hammelburg en Van der Lee over het bericht dat het moederbedrijf van Douwe Egberts en Pickwick, JDE Peet’s, weigert om zich terug te trekken uit Rusland

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Schriftelijke vragen

Het bericht dat het moederbedrijf van Douwe Egberts en Pickwick, JDE Peet's, weigert om zich terug te trekken uit Rusland

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid