Schriftelijke vragen : Het bericht dat Syngenta een studie naar glyfosaat en hersenschade meer dan twintig jaar achterhield.

Download

Indieners

  • Gericht aan
    P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Indiener
    Sandra Beckerman, Kamerlid SP

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het bericht dat Syngenta een studie naar glyfosaat en hersenschade meer dan twintig jaar achterhield

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit