Schriftelijke vragen : Het bericht dat het Erasmus MC vlees bant en snoepautomaten heeft verwijderd

Download

Indieners

  • Gericht aan
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Indiener
    Fleur Agema, Kamerlid PVV
  • Medeindiener
    Vicky Maeijer, Kamerlid PVV

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Agema en Maeijer over het bericht dat het Erasmus MC vlees bant en snoepautomaten heeft verwijderd

Indiener M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport