Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Sjoerdsma over de Nederlandse positie ten aanzien van de SLAPP-richtlijn

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Sjoerdsma over de Nederlandse positie ten aanzien van de SLAPPs richtlijn

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

De Nederlandse positie ten aanzien van de SLAPPs richtlijn

Indiener S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid