Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Van der Werf over toenemend wantrouwen in de overheid onder jongeren

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid
  • Mede namens
    C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede namens
    H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van der Werf over het toenemend wantrouwen in de overheid onder jongeren

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid