Schriftelijke vragen : Het bericht 'Geen hulp van het Rijk voor ruim 250 boeren zonder stikstofvergunning'

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Boswijk en Vedder over ‘Geen hulp van het Rijk voor ruim 250 boeren zonder stikstofvergunning'

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit