Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Wassenberg over bezorgdheid en onzekerheid bij de inbeslagname van een bejaarde pony

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid
  • Mede namens
    P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over bezorgdheid en onzekerheid bij de inbeslagname van een bejaarde pony

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

Bezorgdheid en onzekerheid bij de inbeslagname van een bejaarde pony

Indiener F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid