Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden De Jong en Warmerdam over cao’s met afspraken over zelfstandigen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Romke de Jong en Warmerdam over cao’s met afspraken over zelfstandigen

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Schriftelijke vragen

Cao’s met afspraken over zelfstandigen

Indiener R.H. (Romke) de Jong, Tweede Kamerlid