Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Bushoff over verbod op overnames door partijen die onderzocht worden door de inspectie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Bushoff over verbod op overnames door partijen die onderzocht worden door de inspectie

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

Verbod op overnames door partijen die onderzocht worden door de inspectie

Indiener T.J. Bushoff, Tweede Kamerlid