Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Tielen en Paul over het bericht ‘Kinderen wachten soms langer dan jaar op logopedie: Gevolgen worden onderschat’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Tielen en Paul over het bericht ‘Kinderen wachten soms langer dan jaar op logopedie: Gevolgen worden onderschat’

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Kinderen wachten soms langer dan jaar op logopedie: Gevolgen worden onderschat’

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid