Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Nijboer en De Hoop over ruim tweehonderd docenten die achter het net vissen bij hun aanvraag voor een Lerarenbeurs

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    M.L.J. Paul, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Nijboer en De Hoop over ruim tweehonderd docenten die achter het net vissen bij hun aanvraag voor een Lerarenbeurs

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Schriftelijke vragen

Ruim tweehonderd docenten die achter het net vissen bij hun aanvraag voor een Lerarenbeurs

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid