Schriftelijke vragen : Ruim tweehonderd docenten die achter het net vissen bij hun aanvraag voor een Lerarenbeurs

Download

Indieners

  • Gericht aan
    A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
  • Indiener
    H. Nijboer, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    Habtamu de Hoop, Kamerlid PvdA

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Nijboer en De Hoop over ruim tweehonderd docenten die achter het net vissen bij hun aanvraag voor een Lerarenbeurs

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Nijboer en De Hoop over ruim tweehonderd docenten die achter het net vissen bij hun aanvraag voor een Lerarenbeurs

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap