Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het 'eindrapport onderzoek regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen'

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Mede namens
  M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën
 • Mede namens
  F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming
 • Mede namens
  S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Inge van Dijk over het 'eindrapport onderzoek regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen'

Indiener M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

Het ‘Eindrapport onderzoek regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen’

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid