Schriftelijke vragen : Het onderzoek naar mogelijk discriminerende algoritmen door DUO

Download

Indieners

 • Gericht aan
  A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Gericht aan
  R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Indiener
  J.P. Kwint, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Kwint en Leijten over onderzoek naar mogelijk discriminerende algoritmen door DUO

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Kwint en Leijten over het onderzoek naar mogelijk discriminerende algoritmen door DUO

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap