Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Nijboer over mogelijke spionage via Chinese röntgencamera’s voor de douane

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  A. de Vries, staatssecretaris van Financiën
 • Mede namens
  H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Mede namens
  H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken
 • Mede namens
  D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Kuiken en Nijboer over ‘mogelijk spionage via Chinese röntgencamera’s voor de douane’

Indiener A. de Vries, staatssecretaris van Financiën

Schriftelijke vragen

Mogelijke spionage via Chinese röntgencamera’s voor de douane

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid