Schriftelijke vragen : Het aan banden leggen van ChatGPT vanwege privacyzorgen

Download

Indieners

  • Gericht aan
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming
  • Gericht aan
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Indiener
    L. van Raan, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over het aan banden leggen van ChatGPT vanwege privacyzorgen

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming