Schriftelijke vragen : Het bericht ‘Eigen Huis: subsidieaanvraag voor groen huis rompslomp’

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Inge van Dijk en Bontenbal over het bericht 'Eigen Huis: subsidieaanvraag voor groen huis rompslomp'

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening