Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Ellian over het ontbreken van een keurmerk voor mediators

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het ontbreken van een keurmerk voor mediators

Indiener U. Ellian, Tweede Kamerlid