Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Heinen over de berichten 'Beleggers verliezen €5 mln op platform, na promotie door 'finfluencers' en 'Meesters of misleiders? Finfluencers maken vaak vooral zichzélf rijk'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Heinen over de berichten ‘Beleggers verliezen € 5 mln op platform, na promotie door ‘finfluencers’ en ‘Meesters of misleiders? Finfluencers maken vaak vooral zichzélf rijk’

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Schriftelijke vragen

De berichten ‘Beleggers verliezen € 5 mln op platform, na promotie door ‘finfluencers’ en ‘Meesters of misleiders? Finfluencers maken vaak vooral zichzélf rijk’

Indiener E. Heinen, Tweede Kamerlid