Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Kwint over het bericht ‘De woedeaanvallen van minister Wiersma zijn geen incident, maar een patroon’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘De woedeaanvallen van minister Wiersma zijn geen incident, maar een patroon’

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid