Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Ouwehand over het weigeren van een journalist die het lijden van dieren bij ‘ruimingen’ in beeld wil brengen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het weigeren van een journalist die het lijden van dieren bij ‘ruimingen’ in beeld wil brengen

Indiener E. Ouwehand, Tweede Kamerlid