Schriftelijke vragen : De gevolgen van de coronacrisis- en maatregelen op het gezondheidsstelsel

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over de gevolgen van de coronacrisis- en maatregelen op het gezondheidsstelsel

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport