Schriftelijke vragen : Stemregistratie voor de Europese Parlementsverkiezingen in de Caribische Landen van het Koninkrijk.

Download

Indieners

 • Gericht aan
  H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Gericht aan
  A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Gericht aan
  W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken
 • Indiener
  Hind Dekker-Abdulaziz, Kamerlid D66
 • Medeindiener
  Sjoerd Sjoerdsma, Kamerlid D66
 • Medeindiener
  Jorien Wuite, Kamerlid D66

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Dekker-Abdulaziz, Sjoerdsma en Wuite over stemregistratie voor de Europese Parlementsverkiezingen in de Caribische Landen van het Koninkrijk

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Dekker-Abdulaziz, Sjoerdsma en Wuite over stemregistratie voor de Europese Parlementsverkiezingen in de Caribische Landen van het Koninkrijk

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties