Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Bushoff over de grote zorgen van 29 burgemeesters over de concentratie van acute zorg

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Bushoff over de grote zorgen van 29 burgemeesters over de concentratie van acute zorg

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

De grote zorgen van 29 burgemeesters over de concentratie van acute zorg

Indiener T.J. Bushoff, Tweede Kamerlid