Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Bromet, Boswijk en Grinwis over het bericht “onenigheid Rijk en provincie fnuikt redding van de grutto”

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Bromet, Boswijk en Grinwis over het bericht in Trouw met als titel: “onenigheid Rijk en provincie fnuikt redding van de grutto”

Indiener Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Schriftelijke vragen

Het bericht 'Onenigheid Rijk en provincie fnuikt redding van de grutto'

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid