Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Sneller, Van der Werf en Wuite over het niet tenuitvoerleggen van gevangenisstraffen op Sint Maarten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid
  • Mede ondertekenaar
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede ondertekenaar
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Sneller, Van der Werf en Wuite over het niet tenuitvoerleggen van gevangenisstraffen op Sint Maarten

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

Het niet tenuitvoerleggen van gevangenisstraffen op Sint Maarten

Indiener J.C. Sneller, Tweede Kamerlid